THPT Nguyễn Huệ

Diễn đàn »

[Văn bản] Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông [Lấy địa chỉ]

Xem: 3039|Trả lời: 1
Ẩn danhĐăng lúc 24-4-2011 10:23:20

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định về chế độ làm việc đốivới giáo viên phổ thông
BỘ TRƯỞNG BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giờ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáovà Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổthông như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định chế độ làm việcđối với giáo viên phổ thông.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 12năm 2009 và thay thế Thông tư số 49/TT ngày 29 tháng 11 năm 1979 của Bộ Giáodục. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởngCục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liênquan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thihành Thông tư này./.


KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

NguyễnVinh Hiển

Đã ký


Tải về:

  • AVATA
  • INFO
  • EXP
NguyễnTrungKiên  Nam
No.1  [F]ounder
PM Thêm bạn

Yahoo!Thăm Nhà
Chủ đề
718
Bài viết
1335
Điểm
42545
Zen
26640 £
Keng
71745 $
Thank
49 Lần
Bạn
124
Status
10
Blog
0
Album
2
Chia sẻ
2
Đăng ký
14-8-2010
Blood Type
A
Trang web
Khóa
Khác
Lớp
12A4
Sinh nhật
1987 Năm 6 Tháng 11 Ngày


  Hiện tại:  Vô danh
Ẩn danh   Edit user: 
All I have to do is dream!
Nhóm: [F]ounder
 
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
HUÂN CHƯƠNG

Pro No3 Pro No1 Danh dự hạng I Kiến thiết Song Tử Độc thân


NguyễnTrungKiên Đăng lúc 17-8-2014 12:49:32 |Hiện toàn bài

Rank: 9Rank: 9Rank: 9 [F]ounder All I have to do is dream! Pro No3 Pro No1 Danh dự hạng I Kiến thiết Song Tử Độc thân

library.png
Chữ ký của NguyễnTrungKiên
Học hải vô biên, duy cần thị ngạn!

Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt
Hãy gõ tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Nội Quy
Hướng dẫn sử dụng 4rum

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đọc kỹ trước khi đăng bài
Các thành viên chú ý:
1. Đăng bài đúng chuyên mục, VD: Không đăng bài Toán qua Lý, Hóa qua Văn...
2. Viết hoa kí tự đầu tiêu của tiêu đề
3. Bài viết và tiêu đề phải dùng tiếng Việt có dấu (trừ chuyên mục tiếng Anh)
4. Không spam, ko tám chuyện ngoài lề, gây loãng topic và hao phí tài nguyên
5. Tìm kiếm trước khi đăng bài, ko đăng bài đã có trên 4r.
6. Ko đăng bài tràn lan, ko đăng bài về tình yêu, thất tình..., ko đăng bài về sex, chính trị, tôn giáo, các vấn đề nhạy cảm. Nghiêm cấm mọi hành vi post virus, trojan, spy, bot, cheat, hack...
7. Mọi vi phạm sẽ bị xóa bài cảnh cáo hoặc khóa nick.
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Designed by Nichi

Liên hệ|Lưu trữ|THPT Nguyễn Huệ

Lên trên
Vietnamese translation by DCV Team