THPT Nguyễn Huệ

Diễn đàn »

[Khác] Ai giải giải thích bài hoá giùm [Lấy địa chỉ]

Xem: 2683|Trả lời: 12
mylove Đăng lúc 17-2-2012 22:17:42 |Hiện toàn bài
kim loại kiềm phản ứng với dung dịch HNO3 như thế nào?
giải thích về cơ chế và sản phẩm tạo thành.?
cám ơn!
  • AVATA
  • INFO
  • EXP
mylove
No.3455  [LV1]
PM Thêm bạn

Thăm Nhà
Chủ đề
3
Bài viết
25
Điểm
109
Zen
263 £
Keng
87 $
Thank
0 Lần
Bạn
0
Status
0
Blog
0
Album
0
Chia sẻ
0
Đăng ký
17-2-2012
Trang web
Khóa
05-08
Lớp
12a2


  Hiện tại:   
  Edit user: 
Nhóm: [LV1]
 
Rank: 1


namquy_qsc Đăng lúc 18-2-2012 16:45:29 |Hiện toàn bài

Rank: 3Rank: 3 [LV3] QSC Kim Ngưu

Kim loại kiềm là kim loại mạnh đứng đầu dãy điện hoá. Chúng là những kim loại có tính khử mạnh nhất.
khi cho kim loại kiềm vào dung dịch HNO3 thì chúng sẽ tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm. Sau đó dd kiềm sẽ tác dụng vs HNO3 cho sản phẩm là muối NO3-. Cụ thể như sau:
M là KL kiềm như : K , Na ,...

M  +  H2O --> MOH + H2
MOH + HNO3 --> MNO3 + H2O
=> M + HNO3 -> MNO3 + H2

Đánh giá

mylove  à em cũng nghĩ là thế thầy à. kim loại kiềm phải tác dụng với nước trước. bản thân axit HNO3 khi tác dụng với mọi kim loại đều không thể cho ra khí hidro.  Chi tiết Trả lời Đăng lúc 19-2-2012 18:54:34
NguyễnTrungKiên  Trong dung dịch axit mạnh thì sự phân li của nước coi như xấp xỉ bằng 0, nên khi cho KL kiềm vào các dung dịch axit mạnh, chúng sẽ tác dụng với axit chứ không tác dụng với  Chi tiết Trả lời Đăng lúc 18-2-2012 20:52:41
Chữ ký của namquy_qsc Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình.

Dùng đạo cụ Báo cáoNguyễnTrungKiên Đăng lúc 18-2-2012 20:52:41 |Hiện toàn bài

Rank: 9Rank: 9Rank: 9 [F]ounder All I have to do is dream! Pro No3 Pro No1 Danh dự hạng I Kiến thiết Song Tử Độc thân

namquy_qsc gửi lúc 18-2-2012 16:45
Kim loại kiềm là kim loại mạnh đứng đầu dãy điện hoá. Chúng là những kim loại có t ...

Trong dung dịch axit mạnh thì sự phân li của nước coi như xấp xỉ bằng 0, nên khi cho KL kiềm vào các dung dịch axit mạnh, chúng sẽ tác dụng với axit chứ không tác dụng với nước, vì thế về mặt hình thức nó cũng chỉ như các KL khác, tuân theo đúng quy luật khi tác dụng với axit của các KL khác thôi, ko có gì đặc biệt.

Đánh giá

namquy_qsc  Vậy mà em cứ tưởng là từ 2 phương trình gộp lại thành 1 PT.  Chi tiết Trả lời Đăng lúc 18-2-2012 20:58:46
Chữ ký của NguyễnTrungKiên
Học hải vô biên, duy cần thị ngạn!

Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt
Hãy gõ tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Nội Quy
Hướng dẫn sử dụng 4rum

Dùng đạo cụ Báo cáonamquy_qsc Đăng lúc 18-2-2012 20:58:46 |Hiện toàn bài

Rank: 3Rank: 3 [LV3] QSC Kim Ngưu

NguyễnTrungKiên gửi lúc 18-2-2012 20:52
Trong dung dịch axit mạnh thì sự phân li của nước coi như xấp xỉ bằng 0, nên khi cho  ...

Vậy mà em cứ tưởng là từ 2 phương trình gộp lại thành 1 PT.
M + HNO3 -> MNO3 + H2
Chữ ký của namquy_qsc Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình.

Dùng đạo cụ Báo cáomylove Đăng lúc 19-2-2012 18:50:07 |Hiện toàn bài

Rank: 1 [LV1]

thank mọi người. mình cũng nghĩ như nam quý lúc đầu.
HNO3 là axit có tính oxi hóa mạnh khi tác dụng với kim loại nó hoàn toàn không tạo ra được H2 mà chỉ tạo ra được NÒ2 hoặc NO.... khi tác dụng với dung dich kiềm nó vẫn tạo ra H2 nhưng phản ứng đó thực chất là phản ứng ban đầu giữa nước và kim loại. từ đó tạo dung dịch kiềm(bazo) rồi sau đó bazo tác dụng lại với hno3 tạo thành nước. em nghĩ là thế. không biết có phải không, mong mọi người góp ý. đây là một câu hỏi làm em rất phân vân.
thứ hai là theo em chỉ những chất từ Mg trở đi (dãy điện hóa) mới có thể tác dụng trực tiếp với HNO3 được.

Dùng đạo cụ Báo cáomylove Đăng lúc 19-2-2012 18:54:34 |Hiện toàn bài

Rank: 1 [LV1]

namquy_qsc gửi lúc 18-2-2012 16:45
Kim loại kiềm là kim loại mạnh đứng đầu dãy điện hoá. Chúng là những kim loại có t ...

kim loại kiềm phải tác dụng với nước trước. bản thân axit HNO3 khi tác dụng với mọi kim loại đều không thể cho ra khí hidro.

Đánh giá

NguyễnTrungKiên  Ko thể có chuyện KLK tác dụng vs nước trước khi tác dụng với axit HNO.Thực tế phản ứng xảy ra trong dung dịch axit này như sau: M + H + NO --> M + SP khử + HO Nó ko phản ứng th  Chi tiết Trả lời Đăng lúc 19-2-2012 21:41:54

Dùng đạo cụ Báo cáoNguyễnTrungKiên Đăng lúc 19-2-2012 21:41:54 |Hiện toàn bài

Rank: 9Rank: 9Rank: 9 [F]ounder All I have to do is dream! Pro No3 Pro No1 Danh dự hạng I Kiến thiết Song Tử Độc thân

mylove gửi lúc 19-2-2012 18:54
kim loại kiềm phải tác dụng với nước trước. bản thân axit HNO3 khi tác dụng với mọ ...

Ko thể có chuyện KLK tác dụng vs nước trước khi tác dụng với axit HNO3.Thực tế phản ứng xảy ra trong dung dịch axit này như sau:
M + H+ + NO3- --> Mn+ + SP khử + H2O
Nó ko phản ứng theo kiểu:
M + H+--> Mn+ + H2
Vì tính OXH của dung dịch axit HNO3 là do NO3- trong môi trường H+, khác với tính OXH của các axit như HCl, H2SO4 loãng là do H+ gây ra. Nếu tính OXH của HNO3 mà cũng như HCl, H2SO4 loãng là do H+ gây ra thì theo quy luật của dãy hoạt động hóa học nó sẽ ko pư vs các KL đứng sau H, mà thực tế thì ngược lại.
-----
Tuy nhiên, KL tác dụng vs HNO3 vẫn có khả năng tạo H trong trường hợp:
- HNO3 rất loãng, khi đó thì sự OXH của NO3- rất yếu, khi đó gần như KL tương tác vs H+
- Trong trường hợp KLK tác dụng vs dung dịch HNO3, nếu axit hết mà KL còn dư thì KL MỚI TÁC DỤNG VS NƯỚC--> H2.

Đánh giá

mylove  pư.1: M + H+ + NO3- --> Mn+ + SP khử + H2O pu2 + H+--> Mn+ + H2 em đồng ý là không có phản ứng 2 nhưng nếu phản ứng đầu tiên trong quá trình phản ứng giữa KLk với HNO3 là p  Chi tiết Trả lời Đăng lúc 20-2-2012 14:19:26
Chữ ký của NguyễnTrungKiên
Học hải vô biên, duy cần thị ngạn!

Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt
Hãy gõ tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Nội Quy
Hướng dẫn sử dụng 4rum

Dùng đạo cụ Báo cáomylove Đăng lúc 20-2-2012 14:19:26 |Hiện toàn bài

Rank: 1 [LV1]

NguyễnTrungKiên gửi lúc 19-2-2012 21:41
Ko thể có chuyện KLK tác dụng vs nước trước khi tác dụng với axit HNO.Thực tế phản  ...

pư.1: M + H+ + NO3- --> Mn+ + SP khử + H2O

pu2 + H+--> Mn+ + H2
em đồng ý là không có phản ứng 2 nhưng nếu phản ứng đầu tiên trong quá trình phản ứng giữa KLk với HNO3 là phản ứng 1 thì spk ở đây là gì?

Đánh giá

NguyễnTrungKiên  Cũng như các KL khác, axit đặc thì NO, loãng thì NO Có gì khó đâu?Thực tế thì các KLK là những KL có tính khử rất mạnh nên nó có thể khử N về những OXH thấp hơn nữ  Chi tiết Trả lời Đăng lúc 20-2-2012 17:29:22

Dùng đạo cụ Báo cáoNguyễnTrungKiên Đăng lúc 20-2-2012 17:29:22 |Hiện toàn bài

Rank: 9Rank: 9Rank: 9 [F]ounder All I have to do is dream! Pro No3 Pro No1 Danh dự hạng I Kiến thiết Song Tử Độc thân

mylove gửi lúc 20-2-2012 14:19
pư.1: M + H+ + NO3- --> Mn+ + SP khử + H2O

pu2 + H+--> Mn+ + H2

Cũng như các KL khác, axit đặc thì NO2, loãng thì NO Có gì khó đâu?Thực tế thì các KLK là những KL có tính khử rất mạnh nên nó có thể khử N+5 về những OXH thấp hơn nữa như N+1 (N2O) hay N0 (N2) hay N-3 (NH4NO3)...

Đánh giá

mylove  thế chúng ta có thể giải thích như thế nào về khí H2 được tạo thành khi cho KLK tác dụng với dung dịch HNo3.  Chi tiết Trả lời Đăng lúc 20-2-2012 19:01:44
Chữ ký của NguyễnTrungKiên
Học hải vô biên, duy cần thị ngạn!

Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt
Hãy gõ tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Nội Quy
Hướng dẫn sử dụng 4rum

Dùng đạo cụ Báo cáomylove Đăng lúc 20-2-2012 19:01:44 |Hiện toàn bài

Rank: 1 [LV1]

NguyễnTrungKiên gửi lúc 20-2-2012 17:29
Cũng như các KL khác, axit đặc thì NO, loãng thì NO Có gì khó đâu?Thực tế thì c ...

thế chúng ta có thể giải thích như thế nào về khí H2  được tạo thành khi cho KLK tác dụng với dung dịch HNo3.

Đánh giá

NguyễnTrungKiên  Thầy đã trả lời ở trên rồi thôi  Chi tiết Trả lời Đăng lúc 20-2-2012 21:06:28

Dùng đạo cụ Báo cáoNguyễnTrungKiên Đăng lúc 20-2-2012 21:06:28 |Hiện toàn bài

Rank: 9Rank: 9Rank: 9 [F]ounder All I have to do is dream! Pro No3 Pro No1 Danh dự hạng I Kiến thiết Song Tử Độc thân

mylove gửi lúc 20-2-2012 191
thế chúng ta có thể giải thích như thế nào về khí H2  được tạo thành khi cho KLK t ...

Thầy đã trả lời ở trên rồi thôi
Tuy nhiên, KL tác dụng vs HNO3 vẫn có khả năng tạo H trong trường hợp:
- HNO3 rất loãng, khi đó thì sự OXH của NO3- rất yếu, khi đó gần như KL tương tác vs H+
- Trong trường hợp KLK tác dụng vs dung dịch HNO3, nếu axit hết mà KL còn dư thì KL MỚI TÁC DỤNG VS NƯỚC--> H2.

Đánh giá

mylove  Tuy nhiên, KL tác dụng vs HNO3 vẫn có khả năng tạo H trong trường hợp: - HNO3 rất loãng, khi đó thì sự OXH của NO3- rất yếu, khi đó gần như KL tương tác vs H+ - Trong trườ  Chi tiết Trả lời Đăng lúc 22-2-2012 12:41:12
Chữ ký của NguyễnTrungKiên
Học hải vô biên, duy cần thị ngạn!

Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt
Hãy gõ tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Nội Quy
Hướng dẫn sử dụng 4rum

Dùng đạo cụ Báo cáomylove Đăng lúc 22-2-2012 12:41:12 |Hiện toàn bài

Rank: 1 [LV1]

NguyễnTrungKiên gửi lúc 20-2-2012 21:06
Thầy đã trả lời ở trên rồi thôi

Tuy nhiên, KL tác dụng vs HNO3 vẫn có khả năng tạo H trong trường hợp:
- HNO3 rất loãng, khi đó thì sự OXH của NO3- rất yếu, khi đó gần như KL tương tác vs H+
- Trong trường hợp KLK tác dụng vs dung dịch HNO3, nếu axit hết mà KL còn dư thì KL MỚI TÁC DỤNG VS NƯỚC--> H2.
giả sử nếu axit không phải là loãng và số mol kim loại vừa đủ để phản ứng với axits. thi không tạo h2 phải không thầy.

Đánh giá

NguyễnTrungKiên  Chính xác!  Đăng lúc 22-2-2012 15:21:50

Dùng đạo cụ Báo cáoTrolaituoitre Đăng lúc 4-6-2012 13:28:01 Từ di động |Hiện toàn bài

Rank: 1 [LV1]

Bình thường cho tác dụng giải phóng khí h2

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đọc kỹ trước khi đăng bài
Các thành viên chú ý:
1. Đăng bài đúng chuyên mục, VD: Không đăng bài Toán qua Lý, Hóa qua Văn...
2. Viết hoa kí tự đầu tiêu của tiêu đề
3. Bài viết và tiêu đề phải dùng tiếng Việt có dấu (trừ chuyên mục tiếng Anh)
4. Không spam, ko tám chuyện ngoài lề, gây loãng topic và hao phí tài nguyên
5. Tìm kiếm trước khi đăng bài, ko đăng bài đã có trên 4r.
6. Ko đăng bài tràn lan, ko đăng bài về tình yêu, thất tình..., ko đăng bài về sex, chính trị, tôn giáo, các vấn đề nhạy cảm. Nghiêm cấm mọi hành vi post virus, trojan, spy, bot, cheat, hack...
7. Mọi vi phạm sẽ bị xóa bài cảnh cáo hoặc khóa nick.
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Designed by Nichi

Liên hệ|Lưu trữ|THPT Nguyễn Huệ

Lên trên
Vietnamese translation by DCV Team