THPT Nguyễn Huệ

Diễn đàn »

CÁC GIÁ TRỊ CAO ĐẸP CỦA BỘ ĐỘI CỤ HỒ [Lấy địa chỉ]

Xem: 1628|Trả lời: 0
luuson Đăng lúc 12-9-2011 14:58:02 |Hiện toàn bài
Đến ngày 22-12 năm nay, Quân đội nhân dân Việt Nam tròn 60 tuổi.Trong thời gian lịch sử đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, và Chủ tịch HồChí Minh; sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân; sự nỗ lực của các thế hệcán bộ, chiến sĩ, nhân viên quốc phòng, Quân đội ta đã không ngừngtrưởng thành, chiến thắng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây tạonên các giá trị truyền thống cao đẹp. Trong bài viết này, xin đề cậpđến những giá trị cơ bản nhất của Bộ đội Cụ Hồ - nhân tố quyết định sựtồn tại và phát triển của bản chất Bộ đội Cụ Hồ suốt 60 năm qua. Đó là:
Trước hết, lòng trung thành vô hạn với dân tộc, kiên quyết chiến đấu  hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
  Chủtịch Hồ Chí Minh dạy: Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu taphải cùng nhau giữ lấy nước. Đó cũng là một lời hứa danh dự của Ngườivới dân tộc, với các anh hùng dân tộc - những người đã vượt qua biếtbao gian nan thử thách, lập biết bao chiến công để xây dựng và bảo vệlãnh thổ vẹn toàn của dân tộc. Nhờ vậy, dân tộc Việt Nam mới có nền gốcđể vươn lên về mọi mặt trong thời hiện đại.
Từ khi ra đời đếnnay, Quân đội ta luôn luôn thực hiện trọn vẹn chữ trung với nước, dùtrong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn thử thách. Đó là một phẩm chấtcao quý của quân đội cách mạng, và cũng chỉ có các lực lượng vũ trangcách mạng mới có lòng trung thành vô hạn với lợi ích dân tộc. Ở mọihoàn cảnh lịch sử, với các yêu cầu, nhiệm vụ của dân tộc trong bảo vệTổ quốc, Quân đội ta đã phát huy cao nhất lòng yêu nước, tinh thần tựhào dân tộc, kiên định con đường phát triển mà dân tộc đã chọn. Ngaysau khi thành lập, Quân đội ta, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ ChíMinh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đã cùng dân tộc giành thắng lợi trongCách mạng Tháng Tám năm 1945, sau đó cùng dân tộc đưa hai cuộc khángchiến thần thánh đến thắng lợi, làm cho nước nhà hoàn toàn thống nhấtvà tạo điều kiện để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Điều đó chứng minhrằng, cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta luôn luôn thấm nhuần sâu sắc các giátrị truyền thống của dân tộc, nhất là truyền thống đánh giặc giữ nước;giác ngộ sâu sắc lợi ích chân chính của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủnghĩa và trách nhiệm cao cả của quân đội. Có thể nói, Quân đội ta từdân tộc mà ra, hoà vào dân tộc, sát cánh cùng đại gia đình dân tộc xâydựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phẩm chất trung với nước, với dân tộc,cùng những đóng góp to lớn của quân đội vào sự nghiệp vĩ đại của dântộc vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả của mối quan hệ máu thịt giữadân tộc Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự hình thành, pháttriển phẩm chất trung với nước, với dân tộc đã giúp cho Quân đội takhông chỉ mang bản chất giai cấp, bản chất cách mạng của giai cấp côngnhân, của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn mang đậm tính dân tộc.
Thứ hai, luôn luôn thực hiện tự giác sự lãnh đạo của Đảng quang vinh  và Bác Hồ vĩ đại
  Theonguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựngquân đội kiểu mới của giai cấp vô sản thì sự lãnh đạo tuyệt đối, trựctiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản đối với quân đội là một nguyên tắc cơbản, bất di, bất dịch. Nhưng, nguyên tắc đó chỉ trở thành hiện thực khiđược Đảng Cộng sản thực hiện nghiêm túc và được quân đội hết sức tựgiác thực hiện. Đối với Đảng và Quân đội ta, nguyên tắc đó đã trở thànhmột truyền thống tốt đẹp. Trong thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam,Đảng ta rất tự hào về quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Vìrằng, từ Đội Tự vệ Đỏ, Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân đến Quânđội nhân dân Việt Nam hùng mạnh ngày nay, Quân đội ta luôn luôn trungthành sắt son với Đảng, là công cụ vũ trang, là lực lượng chính trị rấttin cậy của Đảng và Nhà nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảngvà Nhà nước giao phó. Trong những hoàn cảnh khó khăn, toàn quân luônluôn một ý chí ủng hộ và bảo vệ Đảng, thực hiện thắng lợi đường lối đốinội và đối ngoại của Đảng, sẵn sàng chiến đấu cao để chặn đứng mọi âmmưu, thủ đoạn của các lực lượng thù địch phá hoại Đảng và Nhà nước. Đócũng là kết quả lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ đối vớiQuân đội trong suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành. Ban Chấp hànhTrung ương Đảng, trực tiếp là Đảng uỷ Quân sự Trung ương, đã thườngxuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của Quân đội. Trongđó, Đảng hết sức coi trọng công tác tư tưởng và công tác tổ chức trongtoàn quân cũng như các cấp để tất cả cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quốcphòng thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh,đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,nhiệm vụ chính trị của Quân đội; đồng thời, hết sức chăm lo xây dựng tổchức đảng và đơn vị các cấp để có sức chiến đấu cao, bảo đảm cho quânđội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh. Sự tác động biện chứngcủa lãnh đạo và được lãnh đạo đã tạo thành truyền thống trung với Đảng,và giá trị truyền thống đó trở thành nhân tố cơ bản quyết định sựtrưởng thành, chiến thắng của Quân đội ta.
Thứ ba, giữ vững truyền thống tốt đẹp: "hiếu với dân"
  Đểđáp lại sự sinh thành, nuôi dưỡng, đùm bọc, sự chăm lo về mọi mặt củanhân dân, cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đã làm hết mình vì nhân dân.Quan hệ tốt đẹp đó biểu hiện trước hết ở tinh thân vì nhân dân chiếnđấu, vì nhân dân hy sinh. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta đã anhdũng hy sinh trên các chiến trường vì sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏisự xâm lược là một chứng minh hùng hồn cho giá trị truyền thống đó. Cánbộ, chiến sĩ Quân đội còn thường xuyên tham gia tuyên truyền, vận độngnhân dân nâng cao nhận thức và thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, hết lòng giúp đỡ nhândân phát triển kinh tế, văn hoá, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Hành độngcùng ăn, cùng ở, cùng làm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã có tác dụnggắn bó Quân đội với nhân dân. Sự tham gia tích cực của quân đội vàonhiệm vụ xóa đói giảm nghèo cho nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùngxa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, càng làm đẹp hơn, sâu sắc hơntruyền thống hiếu với dân.
Với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các thếhệ những người quân nhân cách mạng đã xử sự đúng với tư cách là con emcủa nhân dân, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật dân vận, cho nên khi "xadân nhớ, ở dân thương". Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - hình ảnh cụ thể, sốngđộng và cao đẹp của hàng triệu cán bộ, chiến sĩ quân đội, sẽ sống mãivà không bao giờ phai mờ trong con tim, khối óc của nhân dân.
Thứ tư, có tinh thần đoàn kết nội bộ, tinh thần tự lực, tự cường, vượt  qua mọi gian khổ, hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  Cácphẩm chất như tình thương yêu đồng chí, đồng đội lúc thường cũng nhưlúc chiến đấu; quan hệ dân chủ, thân ái giữa cán bộ và chiến sĩ, giữacấp trên và cấp dưới, giữa lãnh đạo và quần chúng; sự chia ngọt, sẻ bùivà cùng chung gian nan hoạn nạn đã làm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quântrong các giai đoạn lịch sử khác nhau đoàn kết như keo sơn, đồng lòngchung sức xây dựng quân đội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụmà Đảng và Nhà nước giao phó. Truyền thống đó là sự hội tụ, kết tinhcủa bản lĩnh chính trị và tính nhân văn cao đẹp của từng quân nhân,từng tập thể quân nhân và của Quân đội nói chung. Đó cũng chính là sứcmạnh nội tại để Quân đội ta tạo ra các giá trị tinh thần khác trong mọihoạt động của mình.
Mặc dù luôn được Đảng, Bác Hồ, Nhà nước vànhân dân chăm lo về mọi mặt, song không vì thế mà Quân đội ta giảm đitinh thần tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Trong mọithời kỳ, cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta luôn luôn thể hiện rõ tinh thầnđó. Nhờ vậy, Quân đội ta đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang: trungvới Đảng, hiếu với dân, chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổquốc, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thùnào cũng đánh thắng. Giá trị truyền thống đó là cơ sở để quân đội tađược Đảng và nhân dân ta tôn vinh, anh em, bạn bè quốc tế tin yêu, mếnphục.
Thứ năm, giữ gìn vàphát triển các quan hệ tốt đẹp với nhân dân và quân đội các nước anhem, đặc biệt là các nước láng giềng, và đối xử nhân đạo với tù binhtrong chiến tranh
  Nhìn lại chặng đường 60 năm, chúng ta cóquyền tự hào về tình nghĩa thủy chung của Quân đội ta với nhân dân,quân đội Lào, Cam-pu-chia, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trướcđây. Sau khi Liên Xô tan rã, chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu sụp đổ, cán bộ,chiến sĩ Quân đội ta vẫn ghi nhớ công lao của nhân dân và quân đội cácnước anh em. Bằng các hình thức tiếp xúc khác nhau, Quân đội ta đã vàđang giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết quốc tế tốt đẹp đó.
Đốixử nhân đạo với tù bình, hàng binh, đặc biệt là những sĩ quan, binh sĩbị thương là một nét đẹp của cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta trong chiếntranh. Mục đích cao nhất của Quân đội ta là chiến đấu để chiến thắng vàđem lại hoà bình. Bởi vậy, khi kẻ địch đã thua hàng thì Quân đội takhông bao giờ dồn đến bước đường cùng, mà luôn mở cho chúng một conđường sống, một cơ hội cứu vãn hoà bình, hữu nghị. Đó là một biểu hiệnnhân đạo của chiến tranh chính nghĩa, của những người cộng sản và quânnhân cách mạng.
Tóm lại, suốt 60 năm qua, Quân đội nhân dân ViệtNam đã làm nên nhiều điều kỳ diệu, trong đó có việc xây dựng, giữ gìnvà phát triển các giá trị cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Các giá trị cao đẹpđó đã, đang và sẽ sống mãi trong lý trí và tình cảm của toàn Đảng, toàndân và toàn quân ta, cũng như của anh em, bạn bè quốc tế.

  • AVATA
  • INFO
  • EXP
luuson  Nam
No.2644  [LV5]
PM Thêm bạn

Thăm Nhà
Chủ đề
197
Bài viết
261
Điểm
2305
Zen
685 £
Keng
4260 $
Thank
15 Lần
Bạn
44
Status
3
Blog
6
Album
0
Chia sẻ
0
Đăng ký
21-8-2011
Zodiac
Blood Type
A
Trang web
Khóa
11-14
Lớp
11A2
Sinh nhật
1996 Năm 5 Tháng 20 Ngày


  Hiện tại:   
  Edit user: 
Nhóm: [LV5]
 
Rank: 5Rank: 5
HUÂN CHƯƠNG

Kim Ngưu Nhân Mã
Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ Chí anh hùng click chuột định giang sơn
Đọc kỹ trước khi đăng bài
Các thành viên chú ý:
1. Đăng bài đúng chuyên mục, VD: Không đăng bài Toán qua Lý, Hóa qua Văn...
2. Viết hoa kí tự đầu tiêu của tiêu đề
3. Bài viết và tiêu đề phải dùng tiếng Việt có dấu (trừ chuyên mục tiếng Anh)
4. Không spam, ko tám chuyện ngoài lề, gây loãng topic và hao phí tài nguyên
5. Tìm kiếm trước khi đăng bài, ko đăng bài đã có trên 4r.
6. Ko đăng bài tràn lan, ko đăng bài về tình yêu, thất tình..., ko đăng bài về sex, chính trị, tôn giáo, các vấn đề nhạy cảm. Nghiêm cấm mọi hành vi post virus, trojan, spy, bot, cheat, hack...
7. Mọi vi phạm sẽ bị xóa bài cảnh cáo hoặc khóa nick.
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Designed by Nichi

Liên hệ|Lưu trữ|THPT Nguyễn Huệ

Lên trên
Vietnamese translation by DCV Team