THPT Nguyễn Huệ

Diễn đàn »

[Lớp 12] Phiên mã và cơ chế dịch mã [Lấy địa chỉ]

Xem: 4164|Trả lời: 2
changprao Đăng lúc 29-8-2011 12:40:35 |Hiện toàn bài
1. Các thành phần tham gia vào phiên mã:
-  Mạch ADN làm khuôn : mạch ADN có chiều 3’- 5’
- Enzim ARN polymerase  :
+ tự tách 2 mạch đơn của phân tử ADN sợi kép.
+ trực tiếp xúc tác các phản ứng trùng hợp ARN.
+ tự khởi đầu phản ứng trùng hợp mà không cần đoạn mồi.
- Các ribonucleotit triphotphat  (ATP, UTP, GTP, XTP ):
+  thành phần cấu trúc ARN
+ cung cấp năng lượng
- Các trình tự điều hoà phiên mã : là các trình tự nu đặc thù trên ADN đánh dấu vị trí gen bắt đầu và kết thúc phiên mã.
+ trình tự khởi đầu phiên mã ( promoter): đoạn trình tự ADN  mà ARN pol gắn vào và bắt đầu phiên mã.
+ trình tự kết thúc phiên mã ( terminator): đoạn trình tự ADN mà ở đó sự phiên mã của gen kết thúc.
- Các yếu tố điều hoà phiên mã :
+ nhiều loại prôtêin khác nhau: prôtêin hoạt hoá hoặc prôtêin ức chế
+ hoặc các yếu tố tham gia bộ máy phiên mã .
2. Nguyên tắc bổ sung trong phiên mã :
Mạch gốc ADN                                           mARN
A                                                              mU
T                                                               mA
G                                                               mX
X                                                               mG
3. Các bước của quá trình phiên mã :
- Khởi đầu phiên mã :
+ hình thành phức hệ đóng : khi ARN pol vừa liên kết vào promoter, ADN vẫn duy trì ở dạng sợi kép , trong khi enzim liên kết vào bề mặt của chuỗi xoắn kép;
+ hình thành phức hệ mở : phức hệ ARN pol- promoter biến đổi cấu hình : ADN biến tính (tách thành mạch đơn ).
+ hình thành phức hệ phiên mã gồm 3 thành phần : ADN , ARN , protein : enzim  bắt đầu di chuyển dọc mạch khuôn.
- Phản ứng kéo dài chuỗi ARN : ARN pol thay đổi cấu hình để liên kết ổn định vào mạch khuôn đồng thời thực hiện một loạt các chức năng khác : giãn xoắn mạch ADN ở phía trước, tổng hợp chuỗi ARN, tách chuỗi ARN khỏi mạch khuôn ADN và đóng xoắn mạch ADN ở phía sau ( trong cơ chế sao chép nhiều loại enzim và protein tham gia)
- Kết thúc phiên mã : khi ARN pol đã phiên mã hết chiều dài gen nó cần dừng lại và giải phóng phiên mã ARN .

  • AVATA
  • INFO
  • EXP
changprao  Nam
No.28  [S]Mod
PM Thêm bạn

Thăm Nhà
Chủ đề
135
Bài viết
1058
Điểm
53134
Zen
212062 £
Keng
224 $
Thank
26 Lần
Bạn
64
Status
40
Blog
1
Album
0
Chia sẻ
0
Đăng ký
18-8-2010
Zodiac
Mão
Blood Type
O
Trang web
Khóa
05-08
Lớp
a1
Sinh nhật
2011 Năm 1 Tháng 1 Ngày


  Hiện tại:   
  Edit user: 
ch0^ng`▪ l0v3̃•™╬v0*
Nhóm: [S]Mod
 
Rank: 8Rank: 8
HUÂN CHƯƠNG

Pro No3 Kiến thiết Tích cực Độc thân Cự Giải


changprao Đăng lúc 29-8-2011 12:41:34 |Hiện toàn bài

Rank: 8Rank: 8 [S]Mod ch0^ng`▪ l0v3̃•™╬v0* Pro No3 Kiến thiết Tích cực Độc thân Cự Giải

                Cơ chế dịch mã               
                                                                                                               
                                                                                               
                       
       

Dịch mã (translation) hay tổng hợp protein  là một quá trình sinh học quan trọng diễn ra trong tế bào chất, và phụ thuộc vào nhiều yếu tố; quan trọng nhất là mRNA, các tRNA và ribosome. mRNA mang thông tin quy định trình tự kết hợp các amino acid vào chuỗi polypeptide, mà việc dịch mã mRNA được thực hiện bởi các aminoacyl-tRNA, còn ribosome đóng vai trò ổn định việc kết hợp giữa mRNA với các tRNA. Quá trình này được chia làm hai giai đoạn dưới đây.

Quá trình phiên mã và sửa đổi sau phiên mã diễn ra trong nhân, và dịch mã trong tế bào chất ở tế bào eukaryote

1. Hoạt hoá amino acid

      Quá trình này diễn ra trong bào tương và tạo nguồn các tRNA mang các amino acid sẵn sàng tham gia dịch mã. Mỗi amino acid được đính vào tRNA thích hợp nhờ một enzyme aminoacyl-tRNA synthetase đặc thù. Trước tiên, enzyme này (E) xúc tác cho phản ứng ATP hoạt hoá amino acid, với sự có mặt của Mg2+, tạo ra phức hợp [E−aminoacyl~AMP].

R−CH(NH2)−COOH + ATP → E*[R−CH(NH2)−CO~AMP] + PiP

      Tiếp theo, cũng dưới tác dụng của enzyme đó, phức hợp này kết hợp với tRNA thích hợp bằng liên kết đồng hoá trị để tạo ra aminoacyl-tRNA.

E*[R−CH(NH2)−CO~AMP] + tRNA → R−CH(NH2)−CO~tRNA + AMP

2. Cơ chế của quá trình dịch mã (tổng hợp polypeptide)

Bước 1: Mở đầu (initiation)

      Quá trình dịch mã bắt đầu khi một tiểu đơn vị ribosome bé bám vào mRNA tại vị trí của codon khởi đầu AUG. Lúc này một phân tử tRNA khởi đầu đặc thù mang methionine (ở vi khuẩn là formyl-Met) đi vào và khớp anticodon của nó với codon mở đầu của mRNA. Kế đó, tiểu đơn vị ribosome lớn bám vào tiểu đơn vị bé tạo ra một ribosome hoạt động hoàn chỉnh. Lúc này Met-tRNA ở vị trí P và vị trí A để trống; một tRNA thứ hai (ví dụ, tRNAVal) đi vào vị trí A và khớp với codon thứ hai.

Bước 2: Kéo dài (elongation)

      Quá trình kéo dài bắt đầu sau khi liên kết peptide đầu tiên được hình thành. Phản ứng này được xúc tác bởi enzyme peptidyl transferase, và kết quả là tạo ra một peptidyl-tRNA ở vị trí A. Sau đó, ribosome lập tức chuyển dịch sang một codon mới dọc theo mRNA theo chiều 5'→3'. Phản ứng này đẩy phân tử tRNA tự do vốn ở vị trí P ra ngoài; lúc này peptidyl-tRNA nằm ở vị trí P và vị trí A lại để trống. Một chu kỳ dịch mã mới lại bắt đầu, một aminoacyl-tRNA thứ ba đi vào và khớp anticodon của nó với codon đang để trống ở vị trí A, một liên kết peptid thứ hai được hình thành, và ribosome lại dịch chuyển sang codon kế tiếp. Quá trình nói trên cứ diễn ra một cách tuần tự dọc theo mRNA làm cho chuỗi polypeptide dài dần ra cho đến dịch mã xong codon 'có nghĩa' cuối cùng.

Bước 3: Kết thúc (termination)

      Quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide sẽ dừng lại khi một codon kết thúc được đưa đối diện với vị trí A để trống, vốn được nhận biết bởi một protein kết thúc gọi là nhân tố giải phóng RF (release factor).  Sự có mặt của nó cùng với enzyme transferase cắt rời chuỗi polypeptide ra khỏi tRNA cuối cùng và phóng thích hai tiểu đơn vị ribosome cũng như chuỗi polypeptide và tRNA ra khỏi mRNA.

So sánh các cơ chế tổng hợp và dịch mã mRNA ở các tế bào eukaryote (trái) và  prokaryote.

Một số điểm cần lưu ý thêm:

      (1) Trên đây mới chỉ phân tích hoạt động của một ribosome trên mRNA. Thực ra, trên một mRNA có rất nhiều ribosome cùng hoạt động, gọi là polyribosome hay polysome, tạo ra nhiều polypeptide giống nhau.

      (2) Trên nguyên tắc, amino acid mở đầu sẽ được cắt bỏ khỏi chuỗi polypeptide (sau khi tổng hợp được vài amino acid như trong trường hợp các vi khuẩn) hoặc trước khi chuỗi được tổng hợp đầy đủ (như ở trường hợp eukaryote). Tuy nhiên, ở các eukaryote không phải lúc nào amino acid mở đầu này cũng bị tách bỏ, mà trong một số protein nó vẫn được giữ lại.

      (3) Sau khi được tổng hợp, các chuỗi polypeptide sơ cấp này sẽ được sửa đổi và chuyển sang các bậc cấu trúc cao hơn theo cách đặc thù để trở thành các protein hoạt động chức năng.

      (4) Tham gia vào các bước mở đầu, kéo dài và kết thúc còn có các yếu tố protein, với tên gọi tương ứng là các nhân tố mở đầu (IF: initiation factor), nhân tố kéo dài (EF: elongation factor), và nhân tố giải phóng (release factor) cùng với ATP, GTP và các ion như Mg2+, K+ và NH4+.

      (5) Trong các tế bào prokaryote, do không có màng nhân và các mRNA đa cistron vốn dĩ không phải qua sửa đổi sau phiên mã, cho nên các ribosome và các aminoacyl-tRNA sẽ bám vào đầu 5' của mRNA để bắt đầu quá trình dịch mã ngay trong khi ở đầu 3' của nó quá trình phiên mã đang còn tiếp diễn. Ngược lại, ở các tế bào eukaryote vì có màng nhân phân cách và các pre-mRNA còn phải trải qua các công đoạn sửa đổi phức tạp sau phiên mã (tất cả đều diễn ra trong nhân), còn dịch mã diễn ra sau đó ở trong tế bào chất. Vì thế cho nên phiên mã và dịch mã rõ ràng là hai quá trình tách biệt nhau cả về cả không gian lẫn thời gian.

                                                                                                                 <nguồn:thuviensinhhoc.com>


Chữ ký của changprao

Dùng đạo cụ Báo cáosnowdrop Đăng lúc 22-9-2011 16:12:09 |Hiện toàn bài

Rank: 2 [LV2]

Chú ý: bài này đã bị đặt ẩn bởi Admin hoặc Mod

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đọc kỹ trước khi đăng bài
Các thành viên chú ý:
1. Đăng bài đúng chuyên mục, VD: Không đăng bài Toán qua Lý, Hóa qua Văn...
2. Viết hoa kí tự đầu tiêu của tiêu đề
3. Bài viết và tiêu đề phải dùng tiếng Việt có dấu (trừ chuyên mục tiếng Anh)
4. Không spam, ko tám chuyện ngoài lề, gây loãng topic và hao phí tài nguyên
5. Tìm kiếm trước khi đăng bài, ko đăng bài đã có trên 4r.
6. Ko đăng bài tràn lan, ko đăng bài về tình yêu, thất tình..., ko đăng bài về sex, chính trị, tôn giáo, các vấn đề nhạy cảm. Nghiêm cấm mọi hành vi post virus, trojan, spy, bot, cheat, hack...
7. Mọi vi phạm sẽ bị xóa bài cảnh cáo hoặc khóa nick.
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Designed by Nichi

Liên hệ|Lưu trữ|THPT Nguyễn Huệ

Lên trên
Vietnamese translation by DCV Team