THPT Nguyễn Huệ

Diễn đàn »

[Lớp 12] Reported Speech [Lấy địa chỉ]

Xem: 3876|Trả lời: 3
zinzin Đăng lúc 1-10-2011 07:11:51 |Hiện toàn bài

REPORTED SPEED


I, Theory (Lý thuyết)

1.Cách đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

-        Lặp lại động từ tường thuật Said hoặc Said to
-        Đổi dấu “,” hoặc dấu “:” thành chữ “That” và bỏ dấutrích dẫn “”
-        Đổi đại từ nhân xưng và đại từ sở hữu nếu cần thiết tùytheo nghĩa của câu
-        Đối với động từ trong lời nói trực tiếp thì phải lùi vềmột thì khi đưa sang thể gián tiếp.
2.Quy tắc lùi thì

  

DIRECT

  
  

INDIRECT (REPORTED)

  
  

Hiện Tại Đơn

  

<Is/Am/Are, V­­­­s/es,  Do, Does…>

  
  

Quá Khứ Đơn

  

<Was/Were, V­­­­2/ed,  Did>

  
  

Quá Khứ Tiếp Diễn

  

S + Was/Were +  V_ing + …

  
  

Quá Khứ Hoàn Thành  Tiếp Diễn

  

S + Had + Been +  V_ing + …

  
  

Hiện Tại Tiếp Diễn

  

S + Is/Am/Are +  V_ing + …

  
  

Quá Khứ Tiếp Diễn

  

S + Was/Were +  V_ing + …

  
  

Quá Khứ Đơn

  

<Was/Were, V­­­­2/ed,  Did>

  
  

Quá Khứ Hoàn Thành

  

S + Had + V3/ed  + …

  
  

Hiện Tại Hoàn Thành

  

S + Have/Had + V3/ed  + …

  
  

Quá Khứ Hoàn Thành

  

S + Had + V3/ed  + …

  
  

Tương Lai Đơn

  

S + Will/Shall + V  + …

  
  

Tương Lai Trong Quá  Khứ

  

S + Would/Should +  V + …

  
  

Câu Điều Kiện Loại  1

  

If + S1  + Vs/es + O, S2 + Will + V + O +…

  
  

Câu Điều Kiện Loại  2

  

If + S1  + V2/ed + O, S2 + Would/Could + V + O +…

  
  

Câu Điều Kiện Loại  2

  

If + S1  + V2/ed + O, S2 + Would/Could + V + O +…

  
  

Không thay đổi

  

If + S1  + V2/ed + O, S2 + Would/Could + V + O +…

  
  

Câu Điều Kiện Loại  3

  

If + S1  + Had + V3/ed + O, S2 + Would/Could + Have + V3/ed  + …

  
  

Khôn If + S1  + Had + V3/ed + O, S2 + Would/Could + Have + V3/ed  + …g thay đổi

  
  

Have to/ Has to/  Must

  
  

Had to

  
  

Mustn’t/Needn’t

  
  

Mustn’t/Didn’t have  to

  
3.Quy tắc đổi các trạng từ chỉ thời gian

  

DIRECT

  
  

INDIRECT (REPORTED)

  
  

This

  
  

That

  
  

These

  
  

Those

  
  

Here

  
  

There

  
  

To Night/To Day

  
  

That Night/ That  Day

  
  

Now/Ago

  
  

Then/Before

  
  

Yesterday

  
  

The Day Before

  

The Previous Day

  
  

Tomorrow

  
  

The Day After

  

The Following Day

  

The Next Day

  
  

Next + Time

  
  

The Following +  Time

  

The Next + Time

  
  

Last + Time

  
  

The Previous + Time

  

The Last + Time

  

4.Công thức đổi câu mệnh lệnh khẳng định và mệnh lệnh phủ định
a.Mệnh lệnh khẳng định
Eg: He asked me: “Do it please”
-> He asked me todo it
Eg2: She told him “Sit down and keep silent”
-> Shetold(asked) him to sit down and keep silent
* Direct
  S + Asked/Told + O : “V……”
  
* Indirect
  S + Asked/Told + O + To V …
  
b.Mệnh đề phủ định
Eg: Lan said to Minh “Don’t be so silly”
-> Lanasked(told) Minh not to be so silly
Eg2: Namasked Minh “Don’t talk please”
-> Nam asked Minh not to talk
* Direct
  S + Asked/Told + O: “Didn’t + V…”
  
* Indirect
  S + Asked/Told + O + Not + to V…
  


  • AVATA
  • INFO
  • EXP
zinzin
No.2445  [LV4]
PM Thêm bạn

Thăm Nhà
Chủ đề
51
Bài viết
280
Điểm
1661
Zen
2007 £
Keng
2313 $
Thank
9 Lần
Bạn
37
Status
5
Blog
0
Album
0
Chia sẻ
0
Đăng ký
30-7-2011
Zodiac
Dậu
Blood Type
A
Trang web
Khóa
05-08
Lớp
12
Sinh nhật
1993 Năm 11 Tháng 3 Ngày


  Hiện tại:   
  Edit user: 
Nhóm: [LV4]
 
Rank: 4
HUÂN CHƯƠNG

Ma Kết Bảo Bình Song Ngư Bạch Dương Kim Ngưu Song Tử Cự Giải Sư Tử Xử Nữ Thiên Bình Hổ Cáp Nhân Mã
  Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ
Chí anh hùng click chuột định giang sơn

http://thankiem.tk


dark_ambassador Đăng lúc 26-11-2011 16:02:02 |Hiện toàn bài

Rank: 5Rank: 5 [LV5] Thiên Bình

còn một số trường hợp không đổi thì sao không có bạn?

Đánh giá

zinzin  đổi cái gì hả bạn  Chi tiết Trả lời Đăng lúc 26-11-2011 18:50:39
Chữ ký của dark_ambassador NÊ GÀ CHẾ CHA LÀ GÀ.............................................................http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-m-The-Best-2NE1/IW7DF90Z.html

Dùng đạo cụ Báo cáozinzin Đăng lúc 26-11-2011 18:50:39 |Hiện toàn bài

Rank: 4 [LV4] Ma Kết Bảo Bình Song Ngư Bạch Dương Kim Ngưu Song Tử Cự Giải Sư Tử Xử Nữ Thiên Bình Hổ Cáp Nhân Mã

dark_ambassador gửi lúc 26-11-2011 162
còn một số trường hợp không đổi thì sao không có bạn?

đổi cái gì hả bạn
Chữ ký của zinzin   Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ
Chí anh hùng click chuột định giang sơn

http://thankiem.tk

Dùng đạo cụ Báo cáodark_ambassador Đăng lúc 26-11-2011 20:31:37 |Hiện toàn bài

Rank: 5Rank: 5 [LV5] Thiên Bình

còn một số trường hơpk không đổi thì.ví dụ thì QKD có năm cụ thể thì không phải đổi thì nè
Chữ ký của dark_ambassador NÊ GÀ CHẾ CHA LÀ GÀ.............................................................http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-m-The-Best-2NE1/IW7DF90Z.html

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đọc kỹ trước khi đăng bài
Các thành viên chú ý:
1. Đăng bài đúng chuyên mục, VD: Không đăng bài Toán qua Lý, Hóa qua Văn...
2. Viết hoa kí tự đầu tiêu của tiêu đề
3. Bài viết và tiêu đề phải dùng tiếng Việt có dấu (trừ chuyên mục tiếng Anh)
4. Không spam, ko tám chuyện ngoài lề, gây loãng topic và hao phí tài nguyên
5. Tìm kiếm trước khi đăng bài, ko đăng bài đã có trên 4r.
6. Ko đăng bài tràn lan, ko đăng bài về tình yêu, thất tình..., ko đăng bài về sex, chính trị, tôn giáo, các vấn đề nhạy cảm. Nghiêm cấm mọi hành vi post virus, trojan, spy, bot, cheat, hack...
7. Mọi vi phạm sẽ bị xóa bài cảnh cáo hoặc khóa nick.
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Designed by Nichi

Liên hệ|Lưu trữ|THPT Nguyễn Huệ

Lên trên
Vietnamese translation by DCV Team